LokalAvisa.no > Gratangsværingen > Foldvikmarkedet mail
 
 

Gratangsværingen - Lokalavisa i Gratangen

Foldvikmarkedet 03/03 2009
Foldvikmarked 2009
Foldvikmarkedet 2009 arrangeres 14., 15. og 16. august.

NORD-NORGES STØRSTE MARKED

Her møter du:
Håndverkere;Husflid;Kunst;
Underholdning.
Påmeldingsfrist: 30.april 2009.
Søknadsskjema hentes fra:
www.gratangen-kystlag.no eller telefon 48 12 30 85, og sendes til
Gratangen Kystlag,Foldvikmarkedet,
9470 Gratangen.
Markedshelga er 3.helg i august.
Ved den, kl 21:13