LokalAvisa.no > Sverdslaget > Oppslagstavla mail
 
 

Oppslagstavla 25/02 2009
Årsmøte 2009 BVIF
SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE I BJARKØY VEL- OG IDRETTSFORENING

27. februar 2009

1. Valg av dirigent
2. Valg av referent
3. Årsmelding
4. Revisorbekreftet regnskap.
5. Innkomne forslag.
6. Aktivitetsplan for kommende år.
7. Fastsetting av kontingent.
8. Valg

Styret
Ved øw, kl 19:00