LokalAvisa.no > Sverdslaget > Oppslagstavla mail
 
 

Oppslagstavla 19/02 2009
Saksliste til årsmøtet i Bjarkøy vel- og idrettsforening
SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE I BJARKØY VEL- OG IDRETTSFORENING

20. februar 2009 kl 1900

1. Valg av dirigent
2. Valg av referent
3. Årsmelding
4. Revisorbekreftet regnskap.
5. Innkomne forslag.
6. Aktivitetsplan for kommende år.
7. Fastsetting av kontingent.
8. Valg

Øyvind Worum
leder
Ved øw, kl 10:42