LokalAvisa.no > Hemnesværingen > Hemnes Kommune mail
 
 
© Tore Furuhatt
Vi vil gjerne høre fra deg, -send tips, hilsninger, og kommentarer til tore.furuhatt@gmail.com
Annonser


Klikk her for kjøpe billett

Klikk her for kjøpe billett

Klikk for å gå til Helgeland Sparebank sitt nettsted
Hemnes Kommune 26/01 2009
Pressemelding - Terrasaken
Fra kommunens egen hjemmeside kommer denne:

Professor Viggo Hagstrøm om Terra-saken:
 
Kommunene er gjeldfrie i Terra-saken, mener professor dr. juris Viggo Hagstrøm. Han er hovedredaktør i Tidsskrift for Rettsvitenskap, mangeårig formann i Bankklagenemnda og med omfattende praksis som voldgiftsdommer. Hagstrøm regnes som en av landets aller fremste autoriteter på området.

I et tilsvar til DnB NORs prosessvarsel har Terra-kommunenes advokater, Lund & Co, innhentet juridiske betenkninger fra bl.a professor Hagstrøm. I tilsvaret bestrides DnB NORs krav.
Konklusjonen er at kommunene bare skal godtgjøre den berikelse de har hatt ved lånet, dvs. restverdien av investeringene utbetalt fra konkursboet til Terra Securities. Dette betalte kommunene inn til DnB NOR da de nektet å betale mer renter og avdrag på lånet fra DnB NOR i høst.
Dette er begrunnet i at DnB NOR må ha visst at låneopptak til slike investerings-formål var ulovlige etter kommunelovens § 50, og at banken derfor ikke kan gjøre sine krav gjeldende overfor kommunene.
Ved Lasse, kl 11:48