LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke > Budstikkas Venner søk   mail
 
 
Budstikkas Venner 02/01 2009
Trekking i helga
Det va god oppslutning om Budstikkas Venner fram mot jul. Vi har hatt litt problem med å få fram namnan på alle bidragsyteran, forsinkelsa i kommunikasjonen mellom ulike banka får ta skylda for det.
Men vi syns at namnet på alle som har bidratt burde være med.
Men no skal det meste være klart, og i helga vil vi trekke ut nokken overraskinge blant dem som har støtte opp om drifta!
Ved hnn, kl 16:12
 
Melding til redaktøren
Fra:
Min emailadresse:
Beskjed:
Søk i artikler
Søkeord: