LokalAvisa.no > Nettopp:Storfjord > Brev fra leserne mail
 
 
Brev fra leserne 19/10 2008
TIPS TIL TOR MIKALSEN
Av Odd Geir Fagerli

Leste FIN på torsdag og hoppet i stolen da jeg kom til side 4. Her står det med fet overskrift ”Arrogante torskeoppdrettere”, og saken fyller det meste av siden. Her står sametingsrepresentant Tor Mikalsen fram og nærmest truer med å ta saken om torskeoppdrett i Storfjord til Sametinget.
At Mikalsen ønsker å bringe en sak til Sametinget er vel ikke så spesielt, men det er grunnlaget han bygger saken på og argumentene hans som overrasker. Han reagerer på enkelte ting som har kommet fram i media, og han er en luring for i bakhodet har han lagret et oppslag fra tidligere også. Dessuten kaller han tilhengerne av Torskeoppdrett for arrogante. Han mener med andre ord at vi som jobber med å skape arbeidsplasser i Storfjord er arrogante.
Nå vet ikke jeg hvordan Sametinget jobber, men jeg vil tro at de som andre demokratisk valgte organer prøver å bygge sine vedtak på fakta. Og det er betryggende å se at sametingspresident Egil Olli holder hodet kaldt og ikke ønsker å gripe inn i enkeltsaker. Hadde Mikalsen skjekket litt fakta omkring denne saken ville det trolig ikke vært grunnlag for en liten notis i avisen engang. Men han skal få noen tips på sin vei mot Sametinget.

For det første anbefaler jeg han å ta kontakt med sametingsrepresentant Willy Ørnebakk som kommer fra Storfjord, og trolig kjenner saken fra tidligere. Ørnebakk er en meget dyktig og saklig politiker som nok kan hjelpe til med å skaffe fram fakta.

For det andre kan han kontakte Jarle Myrhaug, Storfjord Torsk og Fiskeridirektoratet som er involverte parter i Bentsjordbukta. Så vil han trolig raskt finne ut at Storfjord Torsk har holdt seg til sin koordinat og pålagte regler.
Til slutt kan han kontakte samtlige 17 fiskere i Storfjord, og vil da oppdage at det er uenighet mellom fiskerne i forhold til torskeoppdrett og gyteplasser. Og dermed faller grunnlaget for å hevde at ordfører og rådmann farer med løgn bort.

Det er mulig Tor Mikalsen har et oppriktig ønske om å hjelpe lokale fiskere. Men da må han ikke bygge sine saker på mediaoppslag som stort sett har sitt opphav fra sjøsamenes store talsmann. Som forøvrig har gjort sitt beste gjennom 30 år for å hamre ihjel livsnerven i Storfjord.
Ved TF, kl 18:00