LokalAvisa.no > Hemnesværingen > Hilsninger og kommentarer mail
 
 
© Tore Furuhatt
Vi vil gjerne høre fra deg, -send tips, hilsninger, og kommentarer til tore.furuhatt@gmail.com
Annonser


Klikk her for kjøpe billett

Klikk for å gå til Helgeland Sparebank sitt nettsted
Hilsninger og kommentarer 13/08 2008
Angående reportasjen "Freak stakk av med kundene"
Leser på ”Hemnesværingen” den 11. august at Freak med sin konsert utenfor Den Gyldne Oter skal ha stukket av med Båtstuas og Jazzmørnæs kunder natt til søndag 10. august, og at deres kokker og andre selgere dermed ble stående mer eller mindre arbeidsledige.

Da vi anser denne reportasjen for å inneholde en del faktafeil og misforståelser, ønsker vi å komme med en oppklaring.

Det hevdes at en trailer var kjørt på plass utpå kvelden og at Freaks låter ”dundret” ut over ytre Hemnesberget en halv time over midnatt. Traileren kom på plass klokken 12:00 på formiddagen og ikke utpå kvelden. Rigging av denne startet omlag klokken 15:30. Eksakt tidspunkt for spillestart var klokken 00:50. At musikken oppfattes som ”dunder” er vi personlig uenige i, men dette får bli opp til hver enkelt tilhører å avgjøre.

Videre hevdes det at forundringen over at denne konserten fant sted var stor, at dette ikke var annonsert i noe program, at det lignet et godt planlagt kupp og at sånt kan skape ondt blod. La det være sagt: Det er overhodet ikke snakk om at dette skulle være et kupp. Blant annet var Magnar Skreslett i Hemnesjazz informert om dette på forhånd. Verken Freak eller Den Gyldne Oter anser det som sin plikt å informere festivalens frivillige. Uannonserte konserter utenfor festivalens regi har vel hvert år mer vært regelen enn unntaket på Hemnesjazz. Det ble ikke drevet aktiv markedsføring, nettopp fordi man ville unngå å kuppe festivalen. Det ligger overhodet ikke i intensjonen å skape ondt blod, derimot tilførsel av mangfold. Ingen av Freaks medlemmer tar seg betalt for denne seansen, det ble heller ikke krevd inngangspenger. Spillestart for denne konserten var nøye gjennomtenkt, da man ikke ønsket at det skulle kollidere med Hemnesjazz’ festivalprogram. Man antok at festivalens besøkende som i utgangspunktet hadde tenkt seg på kveldens siste konsert befant seg på Jazzmørnæ, og ikke på Den Gyldne Oter, natt til søndag klokken 00:50.

Åpningstidene til Båtstua var også sjekket i festivalens eget program. Her står det å lese at åpningstiden er fram til klokken 24:00 lørdag kveld. Det samme gjelder for Jazzmørnas Grillrestaurant. At Freak skal ha sørget for at grillkokker og annet serveringspersonell ble arbeidsledige 50 minutter etter annonsert stengetid stiller vi oss uforstående til.

Generell betrakting
Festivalen legger kun 100 festivalpass ut for salg. Dette må bety at det selges en god del enkeltbilletter til festivalens konserter. Det er da rimelig å anta at ikke alle som besøker Hemnesberget velger å gå på alle konsertene, både fordi det vil bli relativt kostbart, samtidig som de mange stilartene som presenteres sannsynligvis har forskjellige målgrupper. Den Gyldne Oter tar mål av seg å tilby Hemnesbergets besøkende under festivalhelga et så godt servicetilbud som mulig også under konsertene, da man ikke forventer at stedets besøkende til enhver tid nødvendigvis ønsker å oppholde seg på konsert eller på Båtstua.


Odd Johan Horseng

Marte Præsteng

Ved Lasse, kl 23:03