LokalAvisa.no > Revestreken mail
 
 

Revestreken
 -Lokalavisa i Dyrøy kommune

Nyheter 24/10 2000
Utbygging av tusenårsstedet
Mandag behandler kommunestyret utbygging av den gamle gymsalen på Elvetun, som er valgt til vårt tusenårssted. Rådmannens innstilling, bifalt av skole- og kulturutvalget, går ut på å igangsette arbeidet i vinter. I følge kulturleder Arnt Aspenes skal salen avdeles 4 meter fra bakkant, og det blir et etterlengtet lager i første etasje og undervisningsrom for kulturskolen i kombinasjon med kontrollrom for scenen i andre etasje. Arbeidet er kostnadsberegnet til kr. 410.000, hvorav kommunen må dekke 290.000. Amfiet til kr. 570.000 foreslås utsatt til tilskuddsfinansiering foreligger.
Ved svs, kl 09:49