LokalAvisa.no > Sverdslaget > Oppslagstavla mail
 
 

Oppslagstavla 26/03 2008
Årsmøte i slekts- og historielaget
Bjarkøy slekts- og historielag innkaller til årsmøte fredag 4.april, kl 19.00. Møtested er på Trudvang.

På sakskartet står ordinære årsmøtesaker. Det er i år valg på følgende verv i laget; leder, sekretær, to varaer til styret, bildeansvarlig, årbokkomite, kalenderkomite, medlemsbladkomite, medlem til styret i Trudvang og valgkomite.

Saker som ønskes opp på årsmøtet må være hos styret senest 31.mars.

Etter årsmøtet blir det medlemsmøte, etterfulgt av en hyggelig avslutning på kroa.
Ved Alf, kl 19:11