LokalAvisa.no > Sverdslaget > Oppslagstavla mail
 
 

Oppslagstavla 11/03 2008
Skoleruta 2008-09
Troms fylkeskommune har lagt ut skoleruta for 2008-09, som gjelder for videregående skolene i fylket.
For kommunene og grunnskolene sin del er denne bare som utgangspunkt, men mange gjør få eller ingen endringer i forhold til denne.

Skolerute 2008-09:
Skolestart onsdag den 20.august
Fridager 2. og 3.oktober, samt 21.november.
Siste skoledag før jul er 15.desember.

Skolestart etter juleferien er mandag 5.januar.
Vinterferie mandag 2. t.o.m. fredag 6.mars.
Påskeferie mandag 6. t.o.m. mandag 13.april.
Fridager 1. og 22.mai
Siste skoledag før sommerferien erfredag 19.juni.

Antall skoledager i året er 190.
Ved Alf, kl 22:14