LokalAvisa.no > Sverdslaget > Sverdslaget mener... mail
 
 

Sverdslaget mener... 28/02 2008
Norge digitaliseres
NTV - Norges televisjon er i full gang med å bygge ut det digitale bakkenettet i Norge. Kun fire land i Europa har ferdig utbygd digitalt bakkenett, og i Sverige og Finland har det allerede vært i bruk ca ett år.

Det digitale bakkenettet vil dekke 95% av alle husstandene og 70% av alle fritidsboliger og langs kysten for båtfolket. De av husstandene som faller utenfor dekningen for digitalt bakkenett og som ikke har mulighet for kabeltilgang, får et gigitalt TV-tilbud, enten via parabol eller et satelittskyggenett.

Alle som idag tar inn TV-signaler fra en vanlig tak- eller bordantenne, blir berørt av overgangen til det nye digitale bakkenettet, og må anskaffe seg en digital dekoder - mottakerboks.

I november 2008 vil det digitale bakkenettet åpnes i Troms, men fram til november 2009 vil dagens analoge nett være tilgjengelig. Inntil da må alle, som ikke har kabel eller parabol, ha skafffet seg en dekoder.
Ved Alf, kl 00:13