LokalAvisa.no > Sverdslaget mail
 
 

Nyheter 25/11 2007
Gode barnebøker fra Lofoten
Ein vakker dag (foto:Omar)
Ein vakker dag (foto:Omar)
Fra "Orkana Forlag" i Stamsund har vi fått tilsendt ei pressemelding samt to anmeldereksemplar av forlagets siste utgivelser.
Begge bøker er beregnet for barn, og den ene
(10-12 år) er ei faktabok om samene, "Sampi! En bok om samisk kultur og historie", av Elisabeth Johansen og John Roald Pettersen.
Boka er tiltalende, med mange fine illustrasjoner og bilder. Språket er lett og flytende, og den faglige kvaliteten er sikret ved konsulenter bl.a. fra Høgskolen i Finnmark og Sametinget.
Anbefales alle som vil vite noe om emnet.

Den andre boka "Ein vakker dag", passer for barnehage og førskole. Det er ei fortelling med utgangspunkt i at 25% av alle barn i Norge bor uten mor eller far. Fortellinga dreier seg om det som skjer i barnet når mor eller far går. Her er det fuglen Piip som vokser opp uten mor. Boka er hverken moraliserende eller fordømmende, og kan derfor fungere som et hjelpemiddel i samtaler med barn.
Forfatter er Ingeborg Eliassen og illustratør er Justyna Nyka. Jeg merket meg spesielt illutrasjonene i boka som er utrolig bra. Ikke rart at Nyka har fått Kultur- og Kirkedepartementets illustrasjonspris.
Bildet viser forsida på denne boka.
Interesserte kan lese mer her:

Orkana Forlag
Ved omar, kl 10:49