LokalAvisa.no > Revestreken > Før i tia mail
 
 

Revestreken
 -Lokalavisa i Dyrøy kommune

Før i tia 05/10 2000
I rekvedfjæra
Svaberg (foto:Arne Ivar Hanssen)
Svaberg (foto:Arne Ivar Hanssen)
Havet la grunnlaget for livberginga her nord – på så mange vis. Før, i gamle dager, var også rekved en ressurs. Ikke rent få naust og vedskjåer langs kysten var bygd av kassebord og rekvedplanker. For de med dårlig tilgang til ved, var det som havet aller nådigst la igjen livsviktig brensel. Fløtet til lands på salte strømmer.
På en øy litt lenger nord i Troms var det lite skog, og det lille som fantes av utmark, var felles beiteområde for sauene. Til gjengjeld hadde hver gård sin del av fjæra hvor de kunne samle rekved til brensel. Et sted i Finnmark fantes en annen ordning. Der var fjæra felles eiendom. Men den som fant rekveden, kunne markere eiendomsforholdet – før han fikk fraktet rikdommen opp av fjæra: En tømmerstokk som flyter i land, vil naturlig bli liggende parallelt med havlinjen. Men en tømmerstokk som lå på tvers av strandkanten og pekte ned mot fjæra, var blitt flyttet på. Den hadde noen vært og sett seg ut. Tømmer i de dager, det var rikdom på rek – bokstavelig talt.
Ved AIH, kl 11:09