LokalAvisa.no > Revestreken > Før i tia mail
 
 

Revestreken
 -Lokalavisa i Dyrøy kommune

Før i tia 26/09 2000
Den eldste gården
Fjøsruin (foto:Arne Ivar Hanssen)
Fjøsruin (foto:Arne Ivar Hanssen)
Bortgjemt og avskilt fra resten av bygda ligger tuftene etter den eldste gården i dalen. Ifølge nedtegnelsene skal det ha vært rundt 1801 at plassen ble ryddet og en lutfattig same fant bopelen sin her på nordsiden av elva. Om våren, før området gror til av gress, vises ennå rester av jordgammen som ujevne forhøyninger i terrenget. Konturene og minnene viskes bort etter hvert som årene går.
Men på sørsiden av boplassen, et stykke videre ned mot elva, er et byggverk av lengre varighet etterlatt: Her står steinfjøsen, bygd for snart to hundre år siden, med halvmetertykke murer av naturstein. Torvtaket som en gang lå over, er falt ned – sannsynligvis for flere generasjoner siden, og gårdsplassen mellom gammen og uthusene er grodd igjen av gress og ungbjørk. Men går man inn mellom de oppmurte veggene, kan man ennå i dag beskue en to hundre år gammel byggeteknisk finesse:
Nordveggen i fjøsen er lagt helt inntil en naturlig jordrygg som strekker seg parallelt langsmed elva. Dermed fikk langveggen en naturlig støtte, og fjøsen ble liggende godt i le for vind og snøfokk. Steinene i muren er nøyere tilpasset enn den fineste mosaikk – og ligger der – like stødig i dag som da fjøsen var i bruk. Helt uten bruk av annet bindemiddel enn egen vekt og balanse.

Tekst og foto: Arne Ivar Hanssen
Ved svs, kl 14:13