LokalAvisa.no > Revestreken > Før i tia mail
 
 

Revestreken
 -Lokalavisa i Dyrøy kommune

Før i tia 24/09 2000
Bjørnen i Larsefjøsen
Brunbjørn (foto:)
Brunbjørn (foto:)
Historia du nå skal høre utspant seg på midten av 1800-tallet, og utspant seg på gården til Lorentz Petter Larsen på Bustusheimet. Lorentz var oldefar til Hans Henriksen, som har fortalt historia.

Det var på den tiden det enda var vanlig med bjørn i utmarka, og bjørnen utgjorde en reell trussel for buskapen. På gården hos Lorentz hadde de en rissjå som de hadde høyet i, rissjåen var avlang og såpass tett at høyet ikke skulle råtne. I enden var det bygd stall til hesten, stallen hadde tømmerskrog med torv til tekke. Ved siden av sto fjøsgammen, som huset 3-4 kyr og noen sauer.

Det var midt på natta at gardsfolket ble vekt av leven fra fjøsen. Bjørnen hadde klart å klatre opp på fjøsgammen. Den hadde gravd bort torva, og lå på magen oppå taket og klorte og slo etter kyrne med labben. Bjørnen ble ikke redd og stakk av da folkene kom til, og det endte opp i kamp. I dramatikken som fulgte fikk gardsfolket til slutt livet av bjørnen, kanskje var våpenet en kniv eller et ljåblad montert på et riveskaft. Ei av kyrne hadde fått så store skader av bjørnelabben at den måtte slaktes.

De fleste gårdene hadde sjølhusholdning, ved at det hadde noen få sauer til kjøtt, noen kyr til melk og kjøtt og en hest til å gjøre det som i dag traktoren gjør. Å miste ei ku betydde selvfølgelig mye for sjølhusholdninga, så det var vel kanskje ikke så rart at folk på den tiden så på bjørnen som et udyr. På midten av 1800-tallet var det 4-5000 bjørn i Skandinavia, og to tredjedeler av disse levde i Norge. Skuddpremie førte nesten til at bjørnen ble utryddet på 1930-tallet, men på grunn av fredning i Sverige økte bestanden igjen. I dag er det en livskraftig skandinavisk bestand på over 1000 dyr, og i mange av de såkalte kjerneområdene for bjørn er det igjen konflikt mellom bjørn og husdyrhold.
Ved svs, kl 12:25