LokalAvisa.no > Revestreken > Skrivekløen mail
 
 

Revestreken
 -Lokalavisa i Dyrøy kommune

Skrivekløen 04/09 2006
SKOLEN VÅR
Første skoledag med sommerfugler i magen, mange nye impulser, vi får vår første lærer eller lærerinne. Den nye sekken fylles gradvis opp, penal med fargeblyanter, matboks med grovbrød og gulrot, meldingsbok, mattebok, etter hvert kommer leksene. Vi får venner, noen av dem har vi kjent helt fra barnehagen.
Årene går, skolen blir en plikt, vi må være der fem dager i uka, vi må lære for å komme inn på nye skoler. Vi må omgåes klassekameratene i timene og i friminuttene.

Kameratskap er en fin ting, det er en mellommenneskelig relasjon som griper inn i livet til den enkelte. Det er tillit og trygghet. Det er følelsen av den gode forståelsen av den andres liv, det er følelsen av en gruppe som handler som en person. Det er følelsen av at kameraten forstår deg når du har det vanskelig.
Det er vissheten om at når du sitter fast i hengemyra så kaster kameraten ut et tau slik at du kan dra deg opp igjen med hans hjelp. Det er vissheten om at kameraten ikke blir stående på kanten og se deg synke ned i myra.
Vi faller for fristelsen til å imponere andre, vise at vi står over dem i rang, dåd og ferdigheter. Vi hersker eller ”ruler” som det så populært heter. Imponerende – ja visst. Vi soler oss i glansen av ”beundring”, glansen blir så kraftig at vi blir blinde for hva som skjer. Når er det rom for den gode samtale mellom oss som konkurrerer om å være mest populær. Hvordan kan vi vise at vi er verdig et medmenneskes tillit?
Hvem er det som ”ruler”? Er det den som kaster ut tauet til kameraten i myra, eller er det den som lar være fordi filmsnutten kan bli forstyrret?

Skolen er en arena for læring i en kommune som har læring som slagord. Læringen foregår vel på alle plan, teoretisk, praktisk og samhandlingsmessig både i timene og i friminuttene.

Følelsen av frydefull forventning, ønsket om å lære og viljen til å være kamerat kjennetegner min førsteklassing i år.
Jeg synes det er flott at dette følger oss gjennom hele skolen……………………

Karl Johan Olsen
Pappaen til en førsteklassing
Ved TA, kl 16:09