LokalAvisa.no > Revestreken > Før i tia mail
 
 

Revestreken
 -Lokalavisa i Dyrøy kommune

Før i tia 11/09 2000
Skogsslått
Skogsslaatt (foto:Arne Hanssen)
Skogsslaatt (foto:Arne Hanssen)
I utkanten av bebyggelsen i den vesle fjellbygda finner vi restene av en kronglete kujagersti som snor seg mellom bjørkeleggene oppover i terrenget. Stien har ikke vært i bruk på lenge. Det er en stund siden noen jaget kyr akkurat der.
Men et stykke opp i lia kommer man plutselig til en lysning: en utmarksteig. Her hadde de skogslått før i tiden. Det var ikke alltid at slåtteteigene nede i dalen strakk til. Skulle man forhindre bunød, måtte også utmarka utnyttes.
I nederste delen av enga kan man til og med se at det har vært potetland. Nede i dalen kom nattefrosten gjerne tidlig. Her oppe var det mindre sjanse for at den frøs til. Folk visste råd: Når jernnettene kom om høsten, samlet de sammen kvister og tente store bål rundt potetåkeren. Den varme luften holdt frosten borte – en natt til.
De slet tungt i den tiden – men kan du se for deg det synet: Den mørke lia opplyst av store bål? Nattlys, i hardeste arbeidsøkta.
Tekst og foto: Arne Ivar Hanssen
Ved svs, kl 21:31