LokalAvisa.no > Gratangsværingen > Kirkeposten mail
 
 

Gratangsværingen - Lokalavisa i Gratangen

Kirkeposten 25/05 2006
Store endringer i gudstjenesteplanen i mai - juni
P.g.a. sogneprestens sykmelding blir gudstjenestelista endret. Gjeldende liste kan du lese ved å klikke her
Ved TVH, kl 16:01