LokalAvisa.no > Revestreken > Skolenytt mail
 
 

Revestreken
 -Lokalavisa i Dyrøy kommune

Skolenytt 15/02 2006
Lesesiesta
 (foto:Adrian)
(foto:Adrian)
8. klasse må begynne å lese 15minutter på skolen og hjemme hver dag i 6 uker.


De begynte med dette 24.01.06, da gikk hele klassen opp på folkebiblioteket for å plukke ut 5 bøker hver de syntes var interessant.
8.klasse har hatt leselyst i 5.klasse nesten det samme som lesesiesta bare at vi lånte ikke fra folkebiblioteket da.
Kine, Weronica og Irene går i 8.klasse å må lese hver dag i seks uker,
15min på skolen og 15min hjemme.
Gunn Tove Olsen og Randi Andersen er klasse-kontaktene og de har ordnet lesesiesta for 8.klasse,
dem har informert foreldrene om å se at de leser i 15min helt til den ca01.03.06.
8.klassen må ta tid til lesesiesta fra 3timen som dem har vanligvis leksetime til å gjøre leksene, det er 20 elever i 8.klassen, 9.klassen har også hatt lesesiesta i fjor.

Ved elvetun, kl 13:27