LokalAvisa.no > Revestreken > Skolenytt mail
 
 

Revestreken
 -Lokalavisa i Dyrøy kommune

Skolenytt 15/02 2006
Utviklingshuset
Utviklingshuset 2 (foto:Kristine Solbakk)
Utviklingshuset 2 (foto:Kristine Solbakk)

Utviklingshuset er noe nytt som skal bygges i Dyrøy.

Bygget skal stå der som hotellet brant ned i 1998, det skal være i sentrum i
kommunen vår. Det skal være ett bygg for næring, læring og kultur.
Ett Arvid Hanssen bibliotek er noe av det bygget skal inneholde, kommunestyret har vedtatt at biblioteket skal legges til uid.
Prosjektet startet 1. november i fjor og er planlagt at det skal avsluttes i høst.

Her er jobbingen i full gang. De i arbeidsgruppe er Ragnvald Storvoll, Ann- Brith Jensen og Stig Stokkland. De har fått en arkitekt engasjert i dette for å lage ett skisseprosjekt med tegninger, kostnadsoverslag og driftskalkyle. Pluss at det skal jobbes med å skaffes investorer og finansiører. Demas og Dyrøy kommune skal investere i Uid.
Det skal være bredbåndstilknytning der og lave leiekostnader, det er ett bygg for framtiden.
Ved elvetun, kl 13:18