LokalAvisa.no > Revestreken > Skolenytt mail
 
 

Revestreken
 -Lokalavisa i Dyrøy kommune

Skolenytt 18/01 2006
Framtidas skygger
Et verden drevet internasjonalt, folk drar på tvers av land. Folk glemmer deres nasjonal følelse. Gamle handelssteder blir forlatt, er vi Nordmenn?

Åre er 1755 fogden holder til på Kastnes, begrunnelsen av tilværelsen på Kastnes var at plassen lå strategisk til imellom Lofoten og Finnmark. Norge lå under den Danske kronen, og eskorte av fisk til Bergen var viktig inntekt. Omsetning av korn markede og lovhold var viktige plikter tillagt Fogden.
Små plasser ble omgjort til viktige knutepunkt langs Norskekysten, samtidig som folk i dalene begynte å vandre nord over og slo seg ned i Bardu og Målselv. Årene var gode avlingene stor, alle levde godt (etter da tidens standard). Folk kom sør fra og slo seg ned på gårder som husmenn eller ryddet jord og bygde egen gård. Men i dag liger hus falle ferdig og råtten, steder som adelsmenn holdt til er borte for all framtid. Er det slik vi vil la naturen rå, at verdiene på småstedene skal forsvinne med tiden? Vil vi la byene vokse mens på landet gro mark igjen? Vil vi la vår nasjonal skatter forsvinne?

Kastnes begynte ikke sin ned gang før på 1900 tallet, selv om fogden hadde dratt i 1786. Siden starten av 1800 tallet hadde Kastnes vært med vertshus, post og båt mottak. Men tidene ble en annen, på Dyrøya i Dyrøyhamn ble med båt tilløp og tok av med posten på den øya. Siden kom Langhamn lenger nord på øya med båt tilløp og handels drifta i Dyrøy kommune. Siden kom også Brøstadbotn med båt tilløp som den siste i den gamle delen av kommunen. Da veiene ble bedre og flerre fikk rå til biler ble veiene lagt til Brøstadbotn, selv om øya ikke hadde fastlands forbindelse. Farga ble lagt til Brøstadbotn Langhamn. Handels stedene ble flyttet til sentrum Brøstadbotn og Langhamn, siden folk måtte igjennom de stedene for å komme til ferga. Etter vært ble alt borte fra Kastnes og Dyrøyhamn. Da brua kom og forbandt øya og fastland ble alt av butikker og handel flytta til Brøstadbotn.

All den glans som hadde vært på småplassene var borte, og folk i igjen med minnene. De som hadde bygd seg opp med arbeid på handelen på småplassene, flyttet og slo seg ned på nye steder. Det ble lite til flytting til alle småplassene, som sakt flyttet de fleste. Men det var de som ble igjen.

Hva mener folk om utviklingen fra storhetstid til glemt? Mange kaster alt som har vart i tid, ting som har vert familie skatter. De bryr seg ikke om at det er uerstattelig og gode ting. Vil vi la minnene forbli glemt? Eller vil vi at de skal bli sett på med nye øyner.
” jeg synes det er fryktelig at folk ser bort fra det gamle, mange kaster gamle ting. Jeg selv fikk ikke så mange gamle ting med meg da jeg flyttet.” sier en gammel dame.

Skrevet av Jens-Magne Fredriksen
Ved elvetun, kl 14:24