LokalAvisa.no > Revestreken > Skolenytt mail
 
 

Revestreken
 -Lokalavisa i Dyrøy kommune

Skolenytt 18/01 2006
Ungdom+lkohol=???
Ungdom+alkohol=???I dag er rusmiddelbruk et stort samfunnsproblem. Bruken er størst blant eldre, men er også meget utbredt blant ungdom. Av en eller annen grunn er tallet på unge brukere stadig økende, flere og flere tar til å drikke eller ruse seg på annen måte. Hvorfor begynner folk med å drikke i tidlig alder? Dette er et spørsmål mange spør seg når de ser en full guttunge I rennesteinen eller en hærskare av tidligere så friske ungdommer sjangle nedover en sidegate.


Bruk av alkohol og tobakk blant ungdom kan ses på som resultater av en læringsprosess på veien til den voksne verden. Denne læringsprosessen påvirkes av personlige forhold, forhold i familie og vennemiljø og det sosiale/kulturelle miljøet i det område/ land man bor i. Når ungdom med innvandrerbakgrunn vokser opp i Norge, hvor foreldrene kommer fra land med annerledes alkohol- og tobakksvaner, gir det mulighet for å studere hvordan ulike faktorer påvirker etablering av vaner i det kulturelle møte mellom ungdom med norsk bakgrunn og ungdom med innvandrerbakgrunn.

Ungdom flest liker å prøve nye ting, som å prøvemake røyk eller øl.
Og etter at de har prøvd noen ganger, blir de avhengig.
Husk, røyk gir Sykdommer som lungekreft og kols!

Til og med Tv-spill har gjort skade på ungdom. I 2002-2003 hadde en 17 år gammel gutt fått tak i et 18 års aldersgrensende spill.(altså et ekstremt voldelig spill)
Og når 17 åringen hadde spilt en god stund, dro han til sin beste venn og drepte han. Spillet som han fikk het ”Manhunt”(bildene til høyre), og etter drapet ble spillet ulovlig i Norge, og blir ikke lenger å få tak i spillebutikkene. 17 åringen som spilte ”Manhunt” fikk en trang til å drepe, ettersom at spillet går ut på å drepe mange mennesker. 17 åringens liv ble aldri det samme.

Etter drapet der spillet ”Manhunt” var involvert, ble det debatter og mange diskusjoner om voldige spill, og om hvilken virkning de hadde på unge mennesker. Aldersgrensen for visse spill ble strengere. Men dette er ikke det eneste, fordi det er ikke mange som kjenner til selvmord som er begått på grunn av spill. For mange år siden, hadde en ung jente nettopp fått et spill, og hun spillte og spillte, men en dag, da moren hennes gått opp på rommet hennes og funnet henne liggende død på gulvet, hun hadde av en eller annen grunn tatt selvmord, hun hadde hengt seg, på grunn av spillet. I Norge har det vært kun et par slike ”spille” mord, men i USA har det vært mange flere. Videospill har med andre ord gjort stor påvirkning på noen ungdommers liv.


Videospill har gjort skade, men det kan overhodet ikke sammenlignes med hvor stor skade alkohol har gjort. Gjennom årene har ungdom drikket, og når de har vært under sterk rus, har de enten voldtatt, myrdet eller stjålet. Foreldre må sette grenser, og de må vente til deres sønn/datter er gamle nok til å drikke alkohol.


Hvis du spør de fleste ungdommer som går på skolen om hva de syns om skolegang, så får du et svar som innebærer at skolen er det verste som har hendt deg i livet. De syns med andre ord at skolen ikke er gøy, bare kjedelig. Men de tenker ikke på at skolen gir dem utdanning, en mulighet til en bra jobb, å bli noe de ikke overhodet trodde at de kunne bli.Bildet til høyre kan vise hvordan en ungdom som til å begynne med, drikker øl, men som går til neste trinn som er narkotika.

Ved elvetun, kl 13:39