LokalAvisa.no > Gratangsværingen > Kirkeposten mail
 
 

Gratangsværingen - Lokalavisa i Gratangen

Kirkeposten 03/12 2005
Søndag 4. desember 2005: Siste gudstjeneste i Laberg bedehuskapell
Laberg bedehuskapell (foto:TVH)
Laberg bedehuskapell (foto:TVH)
”Labergmoen bedehuskapell” var navnet misjonsfolket på Laberg gav sitt nye bedehus etter at det var innviet til kirkelig bruk som kapell av biskop Norderval 26. oktober 1969. Foruten prost Bøe og sogneprest Helberg deltok klokker G. Grenersen, menighetsrådsformann K. Kristiansen og leder for Laberg misjonsforening Ninni Laberg m. fl. Det var en stor dag på Laberg!

Året etter ble brua over til Årstein bygget og et par år senere sognekirka på Årstein. Bedehuskapellet ble flittig brukt, men utover 1990-tallet ble det mindre aktivitet og lavere besøkstall også ved gudstjenestene. I 1997 ble det vedtatt av folket på Laberg at en kapellforening skulle overta huset. Sist høst vedtok Gratangen menighetsråd at det ikke lenger kan satse på huset som gudstjenestested, siden sognekirka er nær nok til at den kan brukes også av folk på Strømsnes, Laberg, Sortebekk og Foldvik. Den gang bedehuskapellet ble bygd, var kommunikasjonen helt annerledes enn i dag.

Dermed er den 45 - årige epoken med misjonsarbeid knyttet til eget kapell og bedehus på Laberg historie. Huset vil nå kanskje bli overtatt av bygdefolket til bruk som grendehus, men her er ikke alt avklart enda.

Bedehuset er vigslet til kirkelig bruk av biskopen. Noen egen ”avvigslings-seremoni ” finnes ikke. Det blir den siste gudstjenesten som holdes i kapellet som markerer at det fra nå av ikke lenger er å regne som et vigslet gudshus.

Alle ønskes velkommen til den siste høymessen som feires i Laberg bedehuskapell søndag 4. desember kl. 11.00.
Ved TVH, kl 01:23