LokalAvisa.no > Gratangsværingen > Kirkeposten mail
 
 

Gratangsværingen - Lokalavisa i Gratangen

Kirkeposten 30/08 2005
Jennys bordbønn
Jenny Hansen (Årstein) (foto:TVH)
Jenny Hansen (Årstein) (foto:TVH)
Jenny Hanssen (106) har i mange år bedt bordbønnen høyt ved måltidene på Gratangsheimen. Bønnen er Kingos bordvers fra 1681 slik hun husker den - fra Landstad Salmebog (1869)og med innslag også fra slik den står i Landstads reviderte fra 1924.

Jenny skrev for et par år siden ned disse versene slik hun leser dem. Klikker du her finner du versene før måltidet skrevet av Jenny selv. Klikker du her finner du versene etter måltidet.

Nedenfor viser vi hvordan denne bordbønnen har utviklet seg de siste 150 årene:LANDSTAD NORSK KIRKESALMEBOG (1869)

FØR MÅLTIDET

Vor Disk og Dug er alt bered; / O Gud, for din Barmhjertighed / Velsign nu disse Gaver saa, / At vi kan Legems Styrke faa! / Gud, mæt enhver, som hungrig er / Og Suk for Brød til Himlen bær!

Giv Fred og Frugt i vores Land, / Velsigne Jorden, Luft og Vand! / Bevar vor kristen Øvrighed, / Giv os vor Næring af vor Sved, / Mæt og vor Sjæl med Livsens Brød, / Som Jesus tjente med sin Død!

EFTER MÅLTIDET
Hav Tak, o Gud, vor Skabermand, / For Næring udaf Land og Vand! / Hav Tak, o Jesu, for din Død, / Hav Tak, du rette Livsens Brød! / Tak, Helligaand! oplys vort Sind / Og Gud til vore Hjerter bind!

Gud tænke paa os arme Smaa, / Som i dit Forsyns Øie staa! / Du ene veed, hvordan vort Brød / Skal skjæres for os til vor Død, / Gir Lykke, Helbred, Liv og Gavn / Og Salighed i Jesu Navn!


LANDSTAD REVIDERTE (1924)

FØR MÅLTIDET
Vår disk og duk er alt beredt, / o Gud, for din barmhjertighet / velsign nu disse gaver så / at vi kan legems styrke få! / Gud, mett enhver som hungrig er / og sukk for brød til himlen bær!
Gi fred og frukt i alle land, / velsigne jorden, luft og vann, / bevar vår kristen øvrighet, / gi daglig brød i ærlighet, / mett og vår sjel med livets brød, / som Jesus vant oss med sin død!

ETTER MÅLTIDET
Ha takk, o Gud, vår skapermann, / for næring ut av land og vann! / Ha takk, o Jesus, for din død, / ha takk, du rette livets brød! / Takk,
Hellig Ånd, oplys vårt sinn, / til Herren våre hjerter bind!

Gud signe både store, små / og la oss i din nåde stå! / Du ene vet hvordan vårt brød / skal skjæres for oss til vår død. / Gi lykke,
helbred, liv og gavn, / og salighet i Jesu navn!
Ved TVH, kl 16:28