LokalAvisa.no > Revestreken > Før i tia mail
 
 

Revestreken
 -Lokalavisa i Dyrøy kommune

Før i tia 16/08 2000
Historia om platinareven Mons
Platinarev2 (foto:svs)
Platinarev2 (foto:svs)
På Vinje hadde de fire pelsdyrfarmere Allert Jensen, Olav Åsbøl, Sigrud Sørensen og Martin Evertsen gått sammen om en revegård. Våren 1933 kom med vanlig valping. Ingen ante noe om at hva som hadde ført til at den ene valpen i kullet var annerledes. Den ble satt i bur, og mange kom for å se på raringen, som ble kalt både bastard og misfoster. Martin Evertsens kone, Sigrid, tok seg mest av valpen. Hun fikk den til å vokse godt, og gav den navnet Mons.
Martin Evertsen kjøpte ut Mons for 150 kroner fra de andre partshaverne for 150 kroner. Høsten 1933 tok han Mons med på utstilling til Harstad. Utstillingen ble en skuffelse for Martin. Ingen hadde tro på Mons. Hans Kjær fra Rossfjord var den eneste som var villig til å satse på valpen, og kjøpte den for 700 kroner. Det viste seg at Mons var en mutasjon, som Hans Kjær kalte for platinarev.
Kjær var en dyktig markedsfører, og spanderte skinn på datidens store motebærere, Kronprinsesse Martha, Sonja Henie og Eva Peron. I 1937 var platinareven kommet opp i et antall på ett hundre, og skinnene ble solgt for 10-20000 kroner. For en av valpene, den beste han-valpen, kunne Kjær i 1937 fått 30000 kroner, som tilsvarer 433000 1987-kroner, men han solgte ikke.
De fleste eventyr tar slutt. Så også eventyret om platinareven. Virkningene av siste verdenskrig var katastrofal på pelsdyromsetninga, og det gikk raskt nedover med pelsdyrgårdene, også i Dyrøy. I dag er det bare et par pelsdyrfarmer igjen i kommunen, og lønnsomheten har vært svært varierende.
Mons fra Vinje innledet en helt ny epoke i verdens pelsdyravl. Platinarevens eventyrlige suksess ble årsaken til at pelsdyroppdrettere begynte å ta vare på all slags mutanter. I minkavlen har mutantene hatt enorm betydning. For oss Dyrøyværinger er det verdt å minnes at det var Mons som satte i gang et skred av veldige dimensjoner i verdens pelsdyravl, og kommunen har også valgt den flotte platinareven i kommunevåpenet. Bildet viser avdøde Kjell Olsson med en premiert platinahann. Artikkelen er et utdrag av Bjørn Mikalsen's artikkel til jubileumsboka "Dyrøy kommune gjennom hundre år" fra 1986.
Ved svs, kl 20:46