LokalAvisa.no > Gratangsværingen > Kirkeposten mail
 
 

Gratangsværingen - Lokalavisa i Gratangen

Kirkeposten 10/06 2005
Hyggelig gjensyn med Marit og Gunstein Sandnes

(Foto: TVH) (Flere bilder i artikkelen)

Det ble mange gode klemmer og gjensynsgleder da Gunstein og Marit Sandnes deltok i høymessen i Gratangen kirke søndag 5. juni. Under gudstjenesten kom de med en hilsen til menigheten og sa at de så tilbake på tjenesten som prest og diakon i Gratangen menighet med stor glede. Marit leste en av tekstene og Gunstein deltok under utdelingen av nattverden. Under kirkekaffen ble det så anledning til å hilse mer personlig på de to sjeldne gjestene.

Familien bor i Tjølling ved Larvik, hvor Gunstein har gjort tjeneste som sogneprest de siste 15 årene. Jentene (Ingvil og Astrid) er nå voksne og under utdannelse.

I overkant av 50 mennesker deltok i gudstjenesten.

La oss også ta med at Gunstein og Marit ønsket alle veifarende gratangsværinger velkommen innom på besøk i Tjølling prestegård!


BILDER (Foto: TVH):

1. Gunstein og Marit på besøk i ”prestegården” et par dagen før gudstjenesten (bilde).

2. Under kirkekaffen fikk mange hilse på Gunstein og Marit (bilde).

3. Og de to fikk igjen møte sine medarbeidere fra den tiden de var her. Fra venstre: Marit Sandnes, Gunstein Sandnes, Randi Sæther, Janne Johnsen og Bediks Bendiksen (bilde).

4. Og utenfor kirka fikk de også ”nypresten” med. Fra venstre: Marit, Janne, Randi, Tore, Bendiks og Gunstein (bilde). (Foto: Thordis Løfgren)

5. Og kirka og alteret var pyntet med ball- og bekkeblom i dagens anledning (bilde).
Ved TVH, kl 10:13