LokalAvisa.no > Gratangsværingen > Historisk Sus! mail
 
 

Gratangsværingen - Lokalavisa i Gratangen

Historisk Sus! 07/06 2005
Gamle steingjerder imponerer!
Urgamle steingjerder? (foto:TVH)
Urgamle steingjerder? (foto:TVH)
(Større bilde)

Undertegnede vandrer en del i skog- og fjelltraktene ovenfor Årstein. Og jeg kan ikke la være å undre meg over de store steingjerdene som noen en gang i tiden har hatt et blodslit med å finne stein til og stable opp. Trolig er det minst én - kanskje flere - kilometer med steingjerder bare mellom Årstein og Skifte - ofte skjult under tykke lag med mose og busker - se bilde her.

En gang jeg passerte et av disse gjerdene sammen med Ivar Bjerkheim, kommenterte han dem og sa at han trodde de kunne stamme helt fra 1700-tallet.

Ja, hvor gamle er de?
Hva er historien bak?
Hvorfor ble de bygd og hvilken funksjon hadde de den gang?

Fint om noen som kjenner til historien bak disse byggverkene, kunne dele sine kunnskaper med oss andre her i Gratangsværingen!

Ved TVH, kl 13:00