LokalAvisa.no > Gratangsværingen > Historisk Sus! mail
 
 

Gratangsværingen - Lokalavisa i Gratangen

Historisk Sus! 07/06 2005
Smia bak Årsteinen
Smia bak Årsteinen (foto:TVH)
Smia bak Årsteinen (foto:TVH)
(Større bilde)

Naustgruppa på Årstein er et lite museum som neppe er nok aktet på. Blant de beskjedne husene her finner vi smia godt gjemt bak den store steinen. Hvorfor er den plassert slik? Den kan du lese om på plakaten utenfor smia.

Døra står åpen og inne er det lite igjen av det som nok en gang var her. Ambolten og ildstedet er det som straks faller en øynene, men stort mer er det ikke. Kan mer av redskapen og inventaret her finnes og noe settes tilbake?

Smia skal være fredet, og det betyr at den skal tas godt vare på og at historien bak blir kjent for folk. Dette er en attraksjon mange flere bør få del i.

Kan noen fortelle mer om smia og virksomheten her i Gratangsværingen, ville vi være takknemlige for det.

Ved TVH, kl 12:39