LokalAvisa.no > Gratangsværingen > Kirkeposten mail
 
 

Gratangsværingen - Lokalavisa i Gratangen

Kirkeposten 02/06 2005
40 bilder fra drama og dans med konfirmantene i ”Samtalegudstjenesten” 1. mai
(Alle foto: TVH)

Bli med på en spennende vandring i tekst og bilder gjennom sentrale deler av Bibelen sammen med konfirmantene!

Lørdag 30 april samlet Gunnhild Hals, Kamilla Kleppe og Gunnhild Hals (bilde)
alle konfirmantene til en lang øvingsdag i kirka. Dagen startet med bli-kjent-leker(bilde)
og ble avsluttet med kosekveld med mat, lek og moro hjemme hos Gunnhild Hals i Foldvik.

Under gudstjenesten presenterte de tre lederne alt det konfirmantene skulle fremføre (bilde). Gunnhild Hals hadde en liten preken og til slutt i gudstjenesten fremførte de Herrens bønn i en dans.


BILDER FRA DANSEN
Konfirmantene delte seg i to grupper, en for drama og en for dans. Gunnhild Stave ledet dansen og bakgrunnen for dansen finner vi i Salme 149 og 150 i Det gamle testamentet, der det står at vi i glede skal love Herren i dans:

De skal prise hans navn med dans
og spille for ham med pauke og lyre. (Sal 149,3)

Danserne var Ann Cecilie, Anette, Iselin, Anders, Astrid, Mildrid og Siri.
Og her er bildene:
(bilde), (bilde), (bilde), (bilde), (bilde), (bilde).


BILDER FRA DRAMASCENENE
Den andre gruppa ble ledet av Kamilla Kleppe og øvde inn dramatisering av tre sentrale bibeltekster sunget av Oslo Gospel Choir under tittelen ”Kyrie”: ”Den bortkomne sønnen” (Luk 15,11-24), ”Kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd” (Joh 8,1-11) og Jesus korsfestelse og røverne på korset (Luk 23,32-43).

Nedenfor kan du lese bibeltekstene med 25 bilder fra de forskjellige scenene! Dette er her blitt en internettpreken av beste merke!
(Noen av bildene er fra siste prøve på lørdag 30. mai og resten fra generalprøven like før gudstjenesten søndag 1. mai.

Teksten ble leste av Therese (bilde)
Malene (bilde)
og Stian (bilde).


LIGNELSEN OM ”DEN BORTKOMNE SØNNEN” (Luk 15,11-24)

(Sønnen: Fredrik. Faren: Trond-Agnar. Svirebror: Ruben. Kvinner: Malene og Vanja.

Jesus sa: En mann hadde to sønner. Den yngste sa til ham: "Far, gi meg den delen av formuen som faller på meg." (bilde).
Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og drog til et land langt borte(bilde). Der sløste han bort alle pengene i et vilt liv (bilde)(bilde)(bilde).

Men da han hadde satt alt over styr, kom en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød (bilde). Han gikk da og tok arbeid hos en mann der i landet, og mannen sendte ham ut på markene for å gjete svin. Han ønsket bare å få mette seg med de belgene som grisene åt, for ingen gav ham noe (bilde).
Da kom han til seg selv og sa: "Alle arbeidsfolkene hjemme hos min far har mat i overflod, mens jeg går her og sulter i hjel! Jeg vil bryte opp og gå til min far og si: Far, jeg har syndet mot Himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være din sønn. Men la meg få være som en av leiekarene dine."
Dermed brøt han opp (bilde)
og drog hjemover til sin far. Da han ennå var langt borte, fikk faren se ham, og han syntes inderlig synd på ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham (bilde)(bilde). Sønnen sa: "Far, jeg har syndet mot Himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være din sønn." Men faren sa til tjenerne: "Skynd dere! Finn fram de fineste klærne og ta dem på ham, gi ham ring på fingeren og sko på føttene. Og hent gjøkalven og slakt den, så vil vi spise og glede oss. For denne sønnen min var død og er blitt levende, han var kommet bort og er funnet igjen." (bilde)
Og så begynte festen og gleden. (Luk 15:11-24)


JESUS OG ”KVINNEN SOM BLE GREPET I EKTESKAPSBRUDD” (Joh 8,1-11)

Jesus: Trond-Agnar. Kvinnen: Therese. Fariseere: Stian og Mikal

Tidlig neste morgen kom Jesus til templet igjen. Folkemengden samlet seg om ham, han satte seg ned og begynte å undervise dem. Da kom de skriftlærde og fariseerne med en kvinne som var grepet i ekteskaps-brudd (bilde), og de stilte henne fram (bilde)
og sa: "Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. I loven har Moses påbudt at slike kvinner skal steines. Hva sier så du?" Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne få noe å anklage ham for. Jesus bøyde seg ned og skrev på jorden med fingeren. Men da de fortsatte å spørre, rettet han seg opp og sa: "Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne." (bilde)
Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. Da de hørte dette, gikk de bort, den ene etter den andre, de eldste først (bilde)(bilde). Til slutt var Jesus igjen alene med kvinnen som stod der. Da rettet han seg opp og spurte: "Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?" (bilde)
Hun svarte: "Nei, Herre, ingen." Da sa Jesus: ”Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av”(bilde.
KORSFESTELSEN. JESUS OG RØVERNE PÅ KORSET (Luk 23,32-43)

Jesus: Trond-Agnar. Røvere: Stian og Rune

Også to andre, to forbrytere, ble ført bort for å henrettes sammen med ham. Og da de kom til det stedet som heter Hodeskallen, korsfestet de både ham og forbryterne, den ene på høyre side av ham og den andre på venstre (bilde). Men Jesus sa: "Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør." Så kastet de lodd om klærne hans og delte dem mellom seg. Folket stod og så på, men rådsherrene hånte ham. "Andre har han frelst," sa de, "la ham nå frelse seg selv, dersom han er Guds Messias, den utvalgte." Også soldatene gjorde narr av ham; de rakte eddikvin opp til ham og sa: "Dersom du er jødenes konge, så frels deg selv!" For det var satt en innskrift over ham: "Dette er jødenes konge."
En av forbryterne som hang der, spottet ham også og sa: "Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!" (bilde)
Men den andre bebreidet ham og sa: "Frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg? For oss er dommen rettferdig, vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt." (bilde). Og han sa: "Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike!" Jesus svarte: "Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i Paradis." (bilde)
Luk 23:32-43.
Etter denne scenen illustrerte konfirmantene oppstandelsen med at de tre korsfestede bøyer seg ned (dør)(bilde). Kristus står opp påskemorgen (bilde)og reiser opp den ene røveren som trodde på ham (bilde), mens røverens som spottet ham, ikke lar seg vekke opp (bilde).


KONFIRMANTKORSANG

Etter dramaet og dansen sang hele konfirmantgruppa en sang om Guds nåde (ledet av Anette og Kamilla) (bilde) til gitar (Siri, Trond-Agnar og Anders) og piano (Gunnhild Stave)(bilde)(bilde).
Ved TVH, kl 21:00