LokalAvisa.no > Gratangsværingen > Kjøp og salg mail
 
 

Gratangsværingen - Lokalavisa i Gratangen

Kjøp og salg 21/02 2005
Salg av gravsteiner
Kirkevergen minner om at menighetsrådet er agent for salg av gravsteiner. Dette gjelder også flytting, oppussing og innhugging av nytt navn. Fortjenesten bli brukt til forskjønnelse av kirkegårdene i kommunen.

Ta kontakt over tlf. 77021723 / 97591962
Ved TVH, kl 10:31