LokalAvisa.no > Gratangsværingen > Kirkeposten mail
 
 

Gratangsværingen - Lokalavisa i Gratangen

Kirkeposten 07/02 2005
ENDELIG MENIGHETSSAL!
Utålmodig Esther Moan (foto:TVH)
Utålmodig Esther Moan (foto:TVH)
(Større bilde? Klikk her)

Kommunestyret bevilget før jul 1,5 millioner til bygging av tusenårsstedet knyttet til Gratangen kirke. Med de innsamlede midlene og tilskuddet fra staten, går over 1,8 millioner inn i prosjektet. Ifølge kirkeverge Agnar Eilifsen er planleggingen av tilbygget i full gang. Målet er at det skal stå ferdig i 2005 (jubileumsåret for unionsoppløsiningen i 1905).

Tanken om ”tusenårssted” ble lansert i forkant av feiringen av tusenårskiftet for 5 år siden. Alle kommuner skulle ha sitt tusenårsted - en lokal møteplass som bygger videre på våre egne historiske og kulturelle verdier. Etter folkeavstemming i kommunen fikk prosjektet menighetssal / kirkesenter knyttet til Gratangen kirke flest stemmer. Dette har det vært arbeidet med siden kirka ble bygd i 1972 på sparsommeligste måte uten de nødvendige menighetslokaler knyttet til kirkerommet.

Arbeidet fikk ny fart i 1991 da en innsamlingsaksjon ble startet. Prosjektet ble senere Gratangens tusenårssted og vokste i omfang for å inkludere kulturarrangementer og ble kalt ”Gratangen Kirkesenter”. Det viste seg imidlertid at planene ble for store i en økonomisk vanskelig tid for kommunen. Dermed har man nå justert planene ned igjen mot det opprinnelige ønsket om en menighetssal knyttet til kirken - et enkelt stort rom (sal) på 100 - 150 m² bygd på nordvestsiden av kirka. Bygget kan knyttes til hovedinngangen i kirka med en glassgang og vil sannsynlighvis inneholde et lite kjøkken og handicaptoalett. Planleggingen er foreløpig bare på skissestadiet.

Et gledelig kommunestyrevedtak!

BILDET: Esther Moan viser hvor bygget skal stå og stikker spaden utålmodig i jorda (1995). (Om Esther Moans innsats - se annen artikkel.)
Ved TVH, kl 21:21