LokalAvisa.no > Gratangsværingen > Kirkeposten mail
 
 

Gratangsværingen - Lokalavisa i Gratangen

Kirkeposten 04/01 2005
Flombølgekatastrofen: Lystenning, markering og innsamling i Gratangen kirke
Lystenning i kirka (foto:TVH)
Lystenning i kirka (foto:TVH)
11 personer kom innom Gratangen kirke til ”åpen kirke” et par timer lørdag ettermiddag (nyttårsdag). Her var det anledning til å søke stillhet, bønn og samtale samt å tenne bønnelys og gi penger til hjelp for de som er rammet av katastrofen.

Lystenning ble også en viktig del av markeringen i gudstjenesten søndag 2. januar. Store deler av gudstjenesten var lagt opp slik at menigheten kunne ta del i sorgen og uttrykke sin medfølelse – ikke minst i klagebønn og forbønn. Ordfører Eva Ottesen deltok med en appell som innledning til ett minutts stillhet for de som omkom i katastrofen. Her gav hun uttrykk for at vi alle må være med å ta vare på hverandre i denne situasjonen – og da ikke minst må barna få oppmerksomhet og omsorg. Og hun oppfordret alle til å være med å gi til innsamlingsaksjonen i tiden framover.

Under forbønnen tente ordføreren bønnelysene for de som det bedt for.

Ca 40 mennesker deltok i gudstjenesten. Til sammen kom det inn i overkant av kr. 3000,- til innsamlingsaksjonen (fellesekontonr. 80). Med de ca. 5000,- som kom inn til Redd Barna og Kirkens Nødhjelp julaften og juledag går nå ca. kr. 8000,- til de katastroferammede.
Ved TVH, kl 19:19