LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke > Namn på Senja mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.noNamn på Senja 07/07 2000
Avløysinga - Avløsningen. Den som avløyses fra land
Avløysingen (foto:hakre)
Avløysingen (foto:hakre)
Fleire plassa langs kysten finn vi namnet Avløysinga, Avløysa eller Avløsningen, ofte samensett med ness, holme, øy, vik o.l. Eg har funne 43 slike namn i Nord-Norge. Ett av dem er Avløsningsholmen på Stonglandet - med tilleggsnamn som Avløsningsvika, Avløsningsmyra osv.


Bildet viser Avløsningsholmen like innafor Stongodden. Her ser vi tydelig korleis en "avløysing" kan se ut: En holme med et eid inn tel lands, ofte slik at sjøen flør over dette eidet. Man kan gå tel fots over tel en avløysingsholme på fajlla og ro gjennom sundet på floa. Avløysingsholmen her er blitt heilt landfast på grunn av landhevinga.


Vi kan regne med at namnet, i alle fall her, har med det å gjøre at holmen avløyses fra land ved flo sjø. I andre samenhenga kan det bety nokka anna: F.eks. at man har mèd i en holme eller ei lita øy som avløyses fra et ness. Enkelte plassa sei dem at mèda er "dørr imella holmen og nesset". Da er jo holmen avløyst fra landet i denna mèda, og nokken kalle da holmen eller nesset førr avløysing. Et slik eksempel er Avøysinga aust for Hornøya ved Vardø.


I gammel tid hadde vi ordet òrfirisey om et slikt fenomen. Da var øya øy ved flo sjø - og hang fast i landet ved fjæra sjø. Orfirisey betyr avfjæringsøy, den som fjæres av. Hofsøya sørst på Stonglandet har vore ei slik øy, og denne avfjæringa blei bevart i namnet Offersøya, som blei brukt ved sida av namnet Hofsøya i en del eldre dokument. Vi har slike offersøye andre plassa - f.eks. i Lødingen. Hofsøya har heva seg så mykje at ho antakelig har vore landfast med Senja di siste tusen åran.


Eg nemnte 43 Avløys-namn på kartserien M-711 i Nord-Norge. I heile landet utaførre landsdelen våres, er det bære 7 slike namn, så dette er først og fremst et nordnorsk fenomen.
Ved hakre, kl 09:56