LokalAvisa.no > Gratangsværingen > Poetiske perler og annet! mail
 
 

Gratangsværingen - Lokalavisa i Gratangen

Poetiske perler og annet! 14/05 2004
Vårdikt av Søren Sørensen
VÆR HILSET

Vær hilset du vår
med din milde blest,
på himlen solen står,
den er en velkommen gjest!

Vær hilset du vår,
som vellynden bringer
– fremad det går –
med bud om vår som klinger.

Vær hilset du vår
med fuglekvidder –
og igjen opstår den voksende elv
på fjell og vidder.

Vær hilset du vår
med flammende sol!
Og igjen opstår
de lyse netter herunder pol.

S.S.
(Signatur for Søren Sørensen)
[Skrevet i Kirkenes, ca. 1935]


Innsendt av Arild H. Gjerde, Harstad. S.S. var hans onkel.

Ved ovo, kl 22:17