LokalAvisa.no > Gratangsværingen > Ordet fritt! mail
 
 

Gratangsværingen - Lokalavisa i Gratangen

Ordet fritt! 05/04 2004
Begynnelse eller slutt ?
The beginning of the end:

Har nå hatt muligheten og gleden å ha lest Astafjord bygdebok, så vel de to bind skrevet av Oddbjørn Knutsen / Tore Meyer som tilsvarende to bind ført i penn av Lars Ivar Hansen. Lettleste, informative og velskrevne bøker som gir oss et godt innblikk i våre forfedres hverdag.

Men - og det er et men:
Førstnevnte to bind inneholder gårdshistorie påbegynt på Selnes men dessverre avsluttet allerede på Årstein. Dermed står en god del av bygdas historie, tilknyttet de respektive gjenstående gårder tilbake, ubeskrevet eller i alle fall ikke publisert.
De andre to bind bringer Astafjords historie frem til omkring år 1730 og med en avslutning for godt og vel 250 år siden.
I begge henseender må det kunne sies å være en god bit å gå før forfatterne kan erklære å ha oppnådd sine presumptive mål.

Denne situasjon minner meg om Sir Winston Churchills kjente uttalelse om krigens gang 10. nov. 1942 - etter slaget ved El Alamein:
” This is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.”
Fritt oversatt blir uttalelsen som følger: ”Dette er ikke slutten. Det er ikke engang begynnelse på slutten. Men det er kanskje slutten på begynnelsen.”

Apropos begynnelse og slutt:
Kanskje er det slik at kommunene i regionen ikke støtter tilstrekkelig opp under dette historiske prosjekt ?
I tilfelle kan en jo undre seg over hvorfor de samme kommuner påbegynne et prosjekt som en ikke er villig til å avslutte?
Eller kan det være slik at våre folkevalgte ikke er interessert eller kjenner til verken sin forhistorie eller sin besøkelsestid ?

Uansett begynnelse og/eller slutt så bør denne påbegynte historiske prosess kunne bli ferdigstillet og sluttført.
En slik vei å gå synes både klok, klarsynt og naturlig, eller………..?
Ved heh, kl 14:44