LokalAvisa.no > Revestreken > Skrivekløen mail
 
 

Revestreken
 -Lokalavisa i Dyrøy kommune

Skrivekløen 23/02 2004
SOMMARBUSKA
Himmelbjorka R (foto:Arne Hanssen)
Himmelbjorka R (foto:Arne Hanssen)
Og neste onkel ut er schonkel Rolf: "Jeg satt og så i Revestreken et bilde av et stort bjørketre -og naturligvis kom erindringen om sommarbuska, som var oppholdssted for ungene i min genereasjon. Den stod i skillet mellom Lorenz-teigen og oss. Følgelig fikk den råtne på sotteseng..."


SOMMARBUSKA

Bjørka fikk vækse, for bjørka var "skjellbuska"... Ingen va' eiar og ho vaks i ro...
Kraftig og trivelig seinnte ho greine' utover Vasshålle' der buska sto .
Busken' om kring fikk deinn vanli'e skjebna. Breinnsel behøvdes når veret va' kaillt.
Derfor blei bjørketre saga og kløyva. Riset blei buinta - og komfyr'n tok aillt.

Førr oss onga va' dæ heille'
at deinn bjørka sto i skjelle'...

Ti'li' om vår'n så snart avbærra va' der, reinnte vi bærføtter ned og kleiv opp.
Satt der som kongen i toppen og plystra. Skjellbuska hadde sånn arti' en topp.
Ikkje så arti' å være åleina. Klatre te toppen va kollektiv bragd.
I "sommarbuska" der va dæ jo greina, som ikkje nåkken nån' gånga fikk sagd.

Snart kom dæ en ongeskare.
Længe vijlle dæ 'kje vare...

Krigen va kommen og svuilten va' ongan, mæn der i greinan så glømte vi vesst
ailt, mæn vi flirte og fainn på ailt mulig. Å kor vi svingte fra kvest og te kvest.
Sommarn va kommen og syr'græs og græsløk bar vi te topps og håilt gjestebud på.
Å, deinna buska som gla' tok i mot oss! Ailt va så hærli' i skjellbuska då.

Tåran dæm blei kjærli' tørka
vesst en onge datt frå bjørka.

Sist eg såg skjellbuska hadde ho morskna. Toppen va' borte i ver og i vijnn.
Nævra va avflækt og bårken va sprokken.Bjørka førandres som åran førsvijnn.
Vi òg førandres - e feite og tjukke. Eg ser på greinan og mijnns der vi hång.
No e dæm råtna og bær knapt en føggel. Vi va så magre og lette en gång.

Nøtte ikkje no å tute.
Sommarbuskas ti' e' ute.


Rolf Østrem
Ved tsø, kl 01:10