LokalAvisa.no > Revestreken > Før i tia mail
 
 

Revestreken
 -Lokalavisa i Dyrøy kommune

Før i tia 15/06 2000
Historia om han Bustus
Den første som bosatte seg på Øvre Espenes, var en same som het Åne Ånesen som visstnok kom fra Sverige. Det er usikkert når det var, men denne pesonen regnes ikke i folketellingene 1770 og 1801. Han har i så fall levd tidligere.
Hår og sjegg grodde fritt på han uten frisering og klipping, bare øynene og nesetippen var synlig på han, derav tilnavnet Bustus. Bustusheimet var ganske enkelt heimet til Bustus.
Han var den første innbygger på Øvre Espenes. Han bodde i gamme, rydda skog rundt gammen for å ha til byggematerialer og brendsel.
Da det ble for langt å hendte brendsel, bygde han seg en ny gamme et stykke unna og rydda mer skog.Han var den første nybrottsmann på Øvre Espenes. Bustus hadde ingen etterkommere.
På Øvre Espenes og på Espenes omtales grenda som "Heimet", mens folk fra Bjørkebakk, Brøstadområdet og Finnefjell sier "Bustusheimen"
Ann Elise Jakobsen
Ved svs, kl 09:17