LokalAvisa.no > Revestreken > Reportasjer mail
 
 

Revestreken
 -Lokalavisa i Dyrøy kommune

Reportasjer 02/06 2002
Kronerulling for bedehus og kirkegård
Nå tar en ny generasjon brukere initiativ til å bevare det gamle bedehuset på Moen. Den nydannede støtteforeningen vil også arbeide for belysning på Moen kirkegård.

–Den generasjonen som tok seg av huset og organiserte dugnader, har begynt å trekke på årene. Derfor ønsker vi – som tilhører andre og tredje generasjons brukere av huset – å gjøre en innsats for å bevare dette flotte huset, forteller Nina Jørgensen Nikolaisen som sammen med Solfrid Karlsen, Britt-Janne Wangberg og Ann-Britt Haug utgjør støtteforeningen for Moen bedehus.

Bedehuset skal gjøres til et trivelig forsamlingshus. Støtteforeningen skal nå gå i gang med kronerulling til inntekt for å bevare den tidligere skolestua fra sent 1800-tall. I bedehuset har det siden 1927 vært holdt gudstjenester, andakter, søndagsskole og møter i sanitetsforeningen, husmorforeningen og misjonsforeningen. Men bruken har gått ned, og huset trenger oppussing.

–Pengene vi samler inn skal gå til panel på innerveggene og maling utvendig og innvendig. Dessuten håper vi etter hvert å få kjøpt inn et nytt instrument til huset, for det gamle fungerer ikke lenger, kan Nina Jørgensen Nikolaisen opplyse.

–Alt arbeidet skal utføres på dugnad, og vi håper at folk støtter opp når vi nå går i gang med innsamling, forteller Britt-Janne Wangberg.
Støtteforeningen vil dessuten arbeide for å anskaffe belysning på kirkegården på Moen, slik at pårørende lettere kan finne frem til gravstedet om vinteren.

Både hos styret for bedehuset og blant bygdefolket forøvrig er det både interesse og ikke minst glede over initiativet fra støtteforeningen. Per Østrem, formann i styret for Moen bedehus, er takknemlig på vegne av styret for den innsatsen støtteforeningen nå gjør:

–Det er prisverdig at noen tar tak i dette, og vi håper at folk vil støtte opp om innsamlingen når de kommer på besøk, sier Østrem.
Alt støtteforeningen foretar seg, er forøvrig i full overensstemmelse med styret for bedehuset, påpeker Nina Jørgensen Nikolaisen:

–Vår oppgave er å organisere kronerullingen, lede dugnadene og samle folket. Huset hadde verdi for forfedrene våre, og da fortjener det å bli tatt vare på videre, slik at dette flotte huset i fremtiden kan bli brukt til noe mer når det blir pusset opp, avslutter Nikolaisen.

På bildet fra venstre: Nina Jørgensen Nikolaisen, Britt-Janne Wangberg, Ann-Britt Haug og Solfrid Karlsen.
Ved AIH, kl 10:47