LokalAvisa.no > Revestreken > Reportasjer mail
 
 

Revestreken
 -Lokalavisa i Dyrøy kommune

Reportasjer 31/01 2002
Gode utsikter for BS Metallprodukter i Dyrøy
Skamros til nyutviklet sledeunderstell i scootermagasin

BS Metallprodukter ANS i Brøstadbotn legger i år opp til å produsere 100 eksemplarer av det nyutviklede sledeunderstellet til vinteren. Forhandlere er skaffet både på Lyngseidet, i Tana og i Alta. I sør-fylket vil bedriften selv stå for salg og markedsføring. Sledeunderstellet fra Dyrøy får skamros i siste nummer av Snowmobile Magazine: "Makan til kjørekomfort skal en lete lenge etter - faktisk var det slik at Bernt Ross på scooteren hadde større problemer å sitte på scooteren enn undertegnede hadde det bak i sluffa. Understellet tok både store og små humper på en måte som nærmest kan beskrives 'som å kjøre på flat mark'," skriver Geir Helø i Snowmobile Magazine. Ved prøvesalget i vinter ble det levert 19 stykker av det nye sledeunderstellet. Jan Ole Broks og Kato Simonsen kan fortelle om positive tilbakemeldinger fra kundene og røper at "hemmeligheten" ligger i fjæringen:

-Jo kraftigere en fjær er, jo raskere er demperen og jo hurtigere går den tilbake. Denne fjæren er spesiallaget til vårt bruk. Så vidt vi vet er det ingen andre som bruker denne typen fjærer, kan Jan Ole Broks fortelle.

Det er dette kraftige fjærleddet som holder de fire uavhengige beina på sledeunderstellet, og patenten er utviklet av Hugo Hansen. Understellet blir produsert i Dyrøy før det sendes sørover til Kongsvinger for overflatebehandling, før det igjen returneres til Brøstadbotn for montering.

BS Metallprodukter ANS driver foreløpig mest på lånt utstyr i leide lokaler i verkstedet i Brøstadbotn. På sikt er det meningen at bedriten skal ha to arbeidere på fulltid. Jan Ole Broks vil allerede trappe ned arbeidet sitt utenom bedriften for å kunne være mer i produksjonshallen til BS Metallprodukter.
-I tillegg til sledeunderstellet vil vi også ta sikte på å levere produkter innenfor stål, rustfritt stål, aluminium og sveising i lokalmiljøet, avslutter Kato Simonsen og tar på seg sveisemaska til ny arbeidsøkt.
Ved AIH, kl 14:21