LokalAvisa.no > Revestreken > Før i tia mail
 
 

Revestreken
 -Lokalavisa i Dyrøy kommune

Før i tia 18/10 2001
Likberget
Dyrøyhamn er et av de eldste bostedene i hele kommunen. Den lune og naturlige havnen har sannsynligvis vært i bruk siden steinalderen. Her var det da også at distriktets første kirke ble reist. Den ble bygd i førreformatorisk tid og var i bruk helt frem til neste kirke ble satt opp på Holm i 1777. I en lysning mellom to små hauger er det i dag bare rester i terrenget av kirkegården der den gamle korskirken skal ha stått. Plasseringen kan ved første øyekast virke underlig. Den gamle kirken har stått nærmest bortgjemt. Eneste utsikt har vært nedover, mot den store ferdselsåren dengang: Havet.
Og det var derifra de kom, kirkefolket. Både til dåp, bryllup - og begravelse. Nedenfor den gamle kirketomten ligger et svaberg med spesiell historie. Stedet kalles «Likberget». Historien forteller at over dette berget ble kistene tatt opp da kirkefolket kom roende til Dyrøyhamn - sammen med den som skulle til sitt siste hvilested.
Og det er kanskje det mest interessante med det gamle kirkestedet i Dyrøyhamn: Mens vi i dag bare har vage antydninger av hvor kirken stod, selv om vi kjenner flere skriftlige kilder, så er det historien om Likberget som har overlevd til våre dager - overlevert på folkemunne fra generasjon til generasjon.


Ved AIH, kl 10:57