LokalAvisa.no > Revestreken > Før i tia mail
 
 

Revestreken
 -Lokalavisa i Dyrøy kommune

Før i tia 30/09 2001
Himmelsteinen
Symbolsk nok er det isen som har formet største del av vår verden. Der hvor smeltevannselvene fra den store skandinaviske innlandsisen munnet ut, ble det grus- og rullesteinsåser. Endemorener markerer isens yttergrenser, mens isskurte svaberg og glatte, runde knauser viser i hvilken retning isen har beveget seg. Enkelte steder ligger mer tydelige istidsminner igjen i form av store flyttblokker, som innefrosset i isfjell eller båret oppe av det glidende isdekket er blitt satt igjen som kjempeskulpturer der fjellets store billedhogger har brukt grov meisel.
I skogkanten nedenfor Børingsfjellet, et stykke ovenfor Øvre Espenes, hviler en koloss som på folkemunne heter Himmelsteinen. Himmelsteinen rager nærmere fire meter i høyden, men balanserer på bare noen få kontaktpunkter med underlaget. Det er kanskje dette navnet henspeiler på - at storsteinen nærmest er mer i luften enn på jorden, og at den ser ut som om den har kommet rett ned fra himmelen. Fra denne vinkelen er ikke Himmelsteinen ulik skulpturene fra Påskeøya, og man kan lett forestille seg hvordan kjempen sikkert har vært i bruk i både samisk og førkristen folketro. Og et vakrere og mer sakralt navn kan knapt tenkes på noe naturmonument.
I dag er det meste glemt. Bare navnet har levd videre på folkemunne. Men også i dag finnes de som vet å finne Himmelsteinen som en kjærkommen lise.
På varme sommerdager søker utmarkssauene inn i skyggen under den kalde steinblokken og låner et kjølig drag fra istiden. Et svalende pust fra den store bre - som flukt fra brennende sol.
Ved AIH, kl 18:05