LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke > Namn på Senja mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.noNamn på Senja 28/09 2001
Fyrhyrdarn ved Skrolsvika
Fyrhyrdarn ved Skrolsvika (foto:hakre)
Fyrhyrdarn ved Skrolsvika (foto:hakre)
Fyrhyrdarn ved Skrolsvika
(Uttale: fy:rhyrrdarn)

På en berghåg ovafor Senjehesten like ved Skrolsvika, er der et berg som heiter Fyrhyrdarn.
Namnet virker litt gåtefullt. Om vi no studerer ordet fyrhyrdarn, så er det ikkje vanskelig å se
at det er sammensatt av fyr og hyrdarn. Fyr er vel enkelt nok. Det bør bety ild, lys, bål – eller ha betydninga fyrlykt.. Hyrdarn trur eg bare kan forklares ut fra ordet hyrde, hyrding
i betydninga gjetar eller vaktar. Ut fra denne enkle analysen burde namnet kort og godt bety fyrvoktarn.

Dersom det har vore nokken form for fyr her,
så må det være lenge sia. Men berget ligg slik til
at det ville være en ypperlig plass til å sende signal utover havet. Det er vel sannsynlig at de har hatt en bålplass oppe på hågen og sendt varsel til folk på havet nattes tid. Her må en da huske på at vanlige lys i hus inne på land var vanskelig å se. Det var svake lys, det sto dårlig til med vindu, Ofte laga av en utspent kveitmage.
Husan var låg og låg ofte lågt i terrenget.

Derfor kan det tenkes at de hadde en lysplass på et høgt punkt. Fyrhyrdarn ligg 53 over havet,
ca.100 meter fra veien til Skrolsvika – rett austafor fortet i Senjehesten. Det er et flatt berg på toppen. I seinare år har der vore ei grind til markering av trigonometrisk punkt,
men den har dotte ned no.

En gang i eldre tid hadde de kanskje fast bålplass her, og det er da nær å tenke på ei fyrkorg som kunne løftes på ei vippe.
Da ville et sånt lys vises langt utover Andfjorden. Ei fyrkorg var slik innretta
at stormen ikke kasta veden av gårde og ilden var beskytta også mot vatn. Namnet Fyrhyrdarn går gjerne på en person, en som passer ”fyret” – bålet. Men det ville være naturlig at namnet gikk over til å bety den toppen der man hadde bål.
Selve berget med ild var en hyrde, en vaktar.
Men selvfølgelig også en varslar.

I kartserien M711 mangle namnet Fyrhyrdarn.
Ikkje i heile Norge finn vi det. Men berget Fyrhyrdarn ved Skrolsvika har fått plass i Økonomisk kartverk (kartblad Skrolsvik, nr. EN 257-5-2). Der er brukt namnet Fehyrden.
Det må være en trykkfeil. Folk i Skrolsvika har alltid sagt Fyrhyrdarn når eg har spurt om namnet.

Bildet: Fyrhyrdarn har god utsikt over Senjehesten og Andfjorden.

v/hakre
Ved fo, kl 13:53