LokalAvisa.no > Revestreken > Før i tia mail
 
 

Revestreken
 -Lokalavisa i Dyrøy kommune

Før i tia 17/09 2001
Bjørnekampen på Husfjellet
Bosetningen i Flakstadvåg på Senja er gammel. Selve navnet henspeiler på den lange, flate strandlinjen nedover mot havet, og de mange funnene av flensekniver og restene etter små hus uten ildsted – fangsthytter – forteller om utbredt jakt i tidligere tider. Den største skiferkniven som er i Tromsø museum kommer fra Flakstadvåg og måler 37 centimeter, og Nord-Norges eneste jernvinne er funnet her ute.
I myrene er det funnet store mengder tyrirøtter, for på 1600-tallet var dalen ned mot Flakstad dekt av tett furuskog. Det skal ha vært to svenske tømmerhuggere som i sin tid ble leid inn for å utføre den omfattende skoghogsten. Bjørneplagen er nevnt som en av årsakene til at området ble ryddet.
Bak det 75 år gamle kapellet på Flakstad skjærer eggen på Husfjellet gjennom himmelhvelvingen. Der oppe skal det på midten av 1800-tallet ha blitt utkjempet en durabelig kamp mellom en hund fra bygda og en omstreifende bjørn. Hunden var av den ilskne sorten, ikke stor av størrelse som buhunder flest, men skarp i målet og med urolig gemytt. Strøket til fjells hadde han støtt på bamsen et sted, og dermed hadde de tatt til å jakte på hverandre inne i skogen. Sluttkampen utspant seg på kanten av Husfjellet. Sagnet forteller at bygdefolket kunne se villdyrene som silhuetter mot himmelen. Størrelsen til hunden stod ikke i forhold til motet, og kampen ble snart ujevn. Som en siste utvei skal hunden ha gjort noe i ordets rette forstand unaturlig. Som et brudd på et dyrenes gentlemens agreement for han i skrittet på bamsen – og bet til. Dermed stakk bjørnen.
Buhunden berget seg ned til folk, riktinok noe forrevet, men dog forbausende oppegående etter ferden som bjørnejeger. Og ennå i dag lever historien om bjørnekampen på Husfjellet videre.
Løvekamp: Motiv fra gammel ovn på Flakstad.
Ved AIH, kl 11:45