LokalAvisa.no > Revestreken > Før i tia mail
 
 

Revestreken
 -Lokalavisa i Dyrøy kommune

Før i tia 28/08 2001
Vardøger
Maktene utenfor (foto:Arne Ivar Hanssen)
Maktene utenfor (foto:Arne Ivar Hanssen)
Vardøger var ikke så uvanlig før i tiden. Det hendte ikke rent sjelden at kona satt i kjøkkenet og kunne høre kallen komme heim fra havet, åpne opp utgangsdøra, banke av seg snøen og sette fra seg støvlene før det igjen ble helt stille. Kona ante ikke uråd av den grunn. Hun gløttet kanskje på bislagdøra og tenkte bare jaha, da har vi han her om en liten stund. Og det stemte som oftest.
I dag er det ikke så mange som hører vardøger. Husene er bedre bygd, og det knirker ikke fullt så mye i veggene som det gjorde i de gamle tømmerstuene. Forventning kombinert med det som fantes av uforklarlige lyder i gamle rom gjorde sitt til at man hørte både den ene og den andre. Ikke sjelden var den man ventet på ute på havet eller drev annet farefullt arbeid. Da kunne vardøgeret være et kjærkomment tegn: Hørte de varselet først, skjønte de at han ville berge seg i land – denne gangen også.
Noen hadde sterkere vardøger enn andre, ble det fortalt. En gang kallen kom heim med fiskehanka, kokte fiskevatnet allerede i gryta. Kona hadde hørt vardøgeret en halv time tidligere og forstått at han var i anmarsj. Og det sogar med fangst. Litt spøkeri kunne være nyttig også.

Tekst og foto: Arne Ivar Hanssen
Ved AIH, kl 11:18