LokalAvisa.no > Revestreken > Reportasjer mail
 
 

Revestreken
 -Lokalavisa i Dyrøy kommune

Reportasjer 17/08 2001
Krigsminnene på Finnlandsnes
Området rundt Finnlandsnes camping har mer å by på enn bare oppstillingsplass for campingvogner: Her ligger også restene av et tysk forsvarsverk.
-Foreløpig er ikke området rundt krigsminnene tilrettelagt for turister, men det er klart at vi gjerne skulle ha gjort noe med disse historiske levningene fra 2. verdenskrig, forteller Marius Johansen ved Finnlandsnes Camping. –I tillegg skulle vi gjerne ha hatt både fotomaterialer fra den tiden samt detaljerte plantegninger over installasjonene, sier Johansen.
Forsvarsverket på Finnlandsnes består av 4-5 kanonstillinger, flere bunkerser og tunneller. Ingen av de to tunnellene som er sprengt inn i «Knutfinnhågen» ble fullført. Sannsynligvis var planen å anlegge kontorer og sykestue godt beskyttet inne i fjellet. Da den nye veien ut til Dyrøy-brua ble bygd, ble en hesteskoformet tunnell på sørsiden av åsen delvis blokkert. Historien forteller at da tyskerne sprengte ut den andre tunnellen, ble de redd for at de var kommet for nær ammunisjonsbunkeren på den andre siden. Derfor gjorde de en brå sving – midt inne i fjellet. Ammunisjonsbunkeren ble forøvrig nyttegjort også etter krigen. For rundt 40 år siden tjente den en tid som kjølelager for Brøstadbotn Samvirkelag.
Største bunkeren på fortet blir på folkemunne kalt «Russebunkeren» – her satt russefangene i fengselet på slutten av krigen. Mye tyder på at Russebunkeren var ment å være kommandoplass for kanonbatteriet. Herfra hadde man god utsikt mot leia både på innsiden og utsiden av Dyrøy, og herfra ville ordren om ildgivning bli gitt. Inne i bunkeren er det vaktluke og kontrollpost, utkikk og kommandosentral, hvilerom og luke opp til lyskastergraven. Oppe på taket av bunkeren vises ennå merkene av skinnene som den kraftige lyskasteren gikk på. Skogen rundt var snauhogd av tyskerne. Fra stillingene skulle man ha full oversikt, og ingen skulle kunne komme seg usett frem til co-plassen. Fortet på Finnlandsnes ble aldri brukt i kamp. Da lastebåten «Sirius» ble senket av tyske fly under krigen, gikk alarmen på fortet, men det ble ikke skutt mot båten herifra.
Bak hågen lå brakken der soldatene bodde når de hadde fri. Litt lengre opp lå et svært utedo, og på veien mellom brakka og det store utedoet hviler en dyster inskripsjon: Innstøpt i veien opp trappene til latrinen ligger et hakekors. Symboleffekten er ikke rent liten – et nazisymbol på en velbrukt dovei.
Det har ikke blitt foretatt noen restaurering av krigsminnene på Finnlandsnes. Fjellet inneholder mye glimmerskifer og andre løse bergarter som tyskerne brukte da de bygde fortet. Dermed forvitrer berget raskere på Finnlandsnes, og installasjonene tæres ned for hvert år som går. Fra campingplassen på Finnlandsnes foregår ingen organisert guiding til krigsminnesmerkene, men området er åpent for de som ønsker å besøke restene av forsvarsverket. Folk bør derimot vise aktsomhet med tanke på løse steiner og porøse bergarter.
Ved AIH, kl 09:39